Bohinjska Bistrica 10.11.2018 OŠ.Liga 1.krog

Bohinjska Bistrica 10.11.2018 OŠ.Liga 1.krog

Kate

Kadetinje Ema Bašar 1.mesto

Ml.kadeti Ernad Mulalic 1.mesto

Ml.deklice Tara Kondic 2.mesto

Ml.kadetinje Taša Muzik 3.mesto

Ml.dečki Matej Milev 3.mesto

Borbe

Kadetinja Ema Bašar 1.mesto

Ml.kadetinja Taša Muzik 1.mesto

Ml.kadeti Ernad Mulalic 1.mesto

Ml.dečki Matej Milev 1.mesto

Kadetinja Hana Mustafic 2.mesto

Ml.deklice Tara Kondic 3.mesto

St.dečki Ivan Travka 3.mesto

Bohinjska Bistrica 10.11.2018 OŠ.Liga 1.krog
Bohinjska Bistrica 10.11.2018 OŠ.Liga 1.krog Bohinjska Bistrica 10.11.2018 OŠ.Liga 1.krog